למילים יש כוח. האופן שבו אנחנו מדברים או מדברות, משפיע על המחשבה שלנו, ומשם על תפיסות העולם וההתנהגות. לכן, חשוב לשים לב איך השפה (בעיקר העברית, אבל לא רק) היא חלק מהמשחק המגדרי, ואיך היא יוצרת פער ואפליה בין נשים לגברים. אבל אל דאגה, יש לנו גם בשורות טובות – וטיפים איך לשנות את המצב.