תא"ל במיל' שרון ניר, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר לשעבר, שפרצה תקרות זכוכית רבות בשירותה הצבאי והאזרחי, תשפוך אור על שינויים במקומן של נשים בשירות הציבורי ובצה"ל לאורך השנים ותעמוד על הקשר הישיר שבין קידום נשים בצה"ל לבין נוכחות נשית בזירה הציבורית. בנוסף, תשתף כיצד היא התמודדה עם האתגרים השונים שעמדו בפניה במהלך הקריירה שלה.