בטקסט "הקדמה לפרק חלק" מתאר הרמב"ם את מורכבויות העולם הבא. הפרק הראשון הסביר את התפישות הנפוצות והשגויות לגבי העולם הבא. בפרק זה נמשיך עם מי שמוכן להעמיק אל בין שורות חז"ל, ולגלות את המורכבות על אודות היש הנצחי. קריאה מודרכת עם דוקטור גבריאלה ברזין, מומחית לפילוסופיה יהודית ופילוסופיה אסלאמית של ימי הביניים. השכלה היא התענוג הגדול מכולם? הצטרפו להרהור המשותף. פרק ב.