איפה אתן על הציר הכלכלי-פוליטי? יודעים להבחין בין קפיטליזם, ניאו ליברליזם וסוציאליזם? פרופסור עומר מואב מסביר מונחים בסיסיים בכלכלה שהפכו פופוליסטיים, ועושה זאת דרך מקרה הבוחן של ארגוני עובדים במגזר הציבורי בישראל.