בפרק אירחנו את ד"ר שגית יהושע, קרימינולוגית המתמחה באפיון פרופיל פסיכולוגי של טרוריסטים. האם מחבלים מבצעים פיגוע מתוך אמונה באידיאולוגיה או דווקא בגלל חסכים נפשיים? האם יש אוכלוסיות סיכון מסוימות? הצטרפו לפרק שמנסה להסביר את תופעת הטרור מנקודת מבט פסיכולוגית-אישית.