אנחנו מתקשים לעכל שרווח כלכלי יכול להתקבל יחד עם רווח חברתי-סביבתי. נגה לבציון נדן, מנכ"לית GreenEye, מסבירה מה הן השקעות אחראיות. שקיפות היא ערך עליון בסיפור, והכלים להטמעתה הם רגולציה וחינוך. מה יכולים תאגידים וחברות לעשות בנדון, ומה יכול כל אדם בעל קרן פנסיה לעשות כדי להעלות את המודעות ואת מעמדן של ההשקעות החברתיות?