מה הן אופציות השילוב לילדים במסגרות חינוכיות, מה קיים בכל אחת מהמסגרות ואיך מומלץ לעשות את המעבר מחינוך מיוחד לחינוך רגיל.