דיני הירושה בישראל מכבדים את רצונו של המת, ורואים בו ציווי. מכאן השם צוואה. ישנן צוואות המדירות את יורשיהן הטבעיים, כפי שמגדיר אותם החוק, וכנראה גם הנורמות של רובנו. מקרים של הדרת יורשים מעלים שאלות מוסריות, משפחתיות, שאלות על חינוך החברה לערכים מסוימים. דוקטור רונן קריטנשטיין מסביר על הדין הישראלי לעומת הדין האמריקאי, האירופי והעברי.