גיל מרקוביץ בשיחת עומק עם פרופ' אוריאל רייכמן. הדיון עסק בחשיבות האינדיבידואליות ותחושת הקשר והשייכות אל קבוצה ואל משהו שאינו רק "אני" ובאיזון בין חירות ואחריות כפי שבא לידי ביטוי בחזון המרכז הבינתחומי ואופן התנהלותו ובמלחמתו של פרופ' רייכמן לכינונה של חוקה לישראל.