פודקאסט המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן

על מאבק אזרחי ועל ייצוג האינטרסים של הרוב הדומם מול התאגידים הגדולים אצל פוליטיקאים ומקבלי החלטות, על הצלחות ועל אתגרים, ומה מצופה מאיתנו האזרחים? על אלה ועוד משוחח ד"ר חיים וייצמן עם עו"ד לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99