מכון חירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן ערך השנה כנס בנושא הקיטוב הפוליטי במדינת ישראל. הכנס עסק בהיקף הקיטוב הפוליטי בישראל, בהשלכותיו הפוליטיות והחברתיות ובדרכים להפחתת הקיטוב.

יוסי מצרי היה שם כדי להביא את הקולות של חלק ממשתתפי הכנס.