לכבוד יום העצמאות, פרק הסוקר את מלחמות ישראל מבחינה

מדינית ואסטרטגית. כל מלחמה מביאה איתה את הסיפור שלה,

המורכבות שלה והשינוי האסטרטגי שמדינת ישראל נדרשת

להתמודד איתו לאחר כל מלחמה.