תת היבשת ההודית היא אחד האזורים החשובים בעולם מבחינה גיאופוליטית. למרות זאת, לא הרבה ידוע לנו על התרבות בתת היבשת ההודית, הדתות והסכסוכים המקומיים שמשפיעים על קבלת ההחלטות באזור כל כך חשוב.