מקרה מבחן מאת פרופ' נעם למלשטריך לטר – ראש מרכז החדשנות וראש מכון אספר לדיפלומטיה במדיה חדשים, אוניברסיטת רייכמן

מתוך כנס DIGIT 2023