במסע מרתק אל המאה ה-19 ותחילתה של המאה ה-20, מציגה לנו ד"ר ענת רוזנברג מביה"ס רדזינר למשפטים באוניברסיטת ריימן כיצד השינויים התרבותיים באותה התקופה השפיעו על עולם המשפט, וגם את צידו השני של המטבע- האופן שבו המשפט השפיע על התרבות.

את הדוגמאות מביאה ד"ר רוזנברג שחוקרת היסטוריה תרבותית במשפט, דרך 2 מחקרים. בראשון היא מסבירה על האופן שבו מושג החוזה בא לידי ביטוי בספרות האנגלית של המאה ה-19, ובשני מביאה את הסיפור של פרסום ההמונים בבריטניה, שהתחיל באמצע המאה ה-19, ומסתיים בתחילת מלחמת העולם הראשונה.