כשעומרי אסנהיים, כתב מערכת התוכנית עובדה, שמע בעת איסוף ילדיו מהגן על התיק של שמעון קופר "האלמן הכפול" הוא התעניין אך מכיוון שהתיק בעניינו נסגר מחוסר אשמה הוא שם את הסיפור על המדף. בסופו של דבר לאחר שידור התחקיר שמעון קופר הורשע ברצח נשותיו. ומה לדעתכם יקרה בעניין זדורוב?

 

בתכנית הזאת התארח ד"ר אסף פורת מבית הספר הארי רדזינר למשפטים מרצה הקורס משפט וקולנוע לדבר על היחסים בין המשפט לקולנוע (ובכלל לבין המשפט והתרבות), הפער בין האמת המשפטית לאמת הקולנועית, איך ההליך המשפטי נראה על המסך הגדול והקטן, וכיצד יצירות טלוויזיוניות וקולנועיות יכולות להשפיע על מערכת הצדק.