אוהבים ביקורת? ביקורתיים כלפי עצמכם או בעיקר כלפי אחרים? ומה בעניין ביקורת כלפי הקבוצה אליה אתם משתייכים ומזדהים איתה? פרופסור תמר שגיא חוקרת יחסים בין קבוצות, והפעם מתמקדת בשאלת השפעתה של ביקורת על הקבוצה המבקרת, על הקבוצה המבוקרת ועל קבוצות חיצוניות לסכסוך.