השפעתה של המתמטיקה על המדעים השונים קריטית וניכרת גם בהשפעתה הרבה על ההיסטוריה ועל האומנות.

בפרק זה ד״ר דן אופיר יסקור את השפעתה של מלכת המדעים על תהליכים חשובים ששינו את העולם.