שיחה עם הרב ליאור אלימלך על הנבואה כי ארץ ישראל תהיה פורייה לפני ואחרי הגלות אך לא תוך כדי הגלות. מה משמעות הבצורת בימיו של המלך אחאב, מה אומרים התיאורים בגמרא על פוריות הארץ בתחילת הגלות של עם ישראל והתפיסה שהתנועה הציונית התקשתה להפריח את השממה.