בפרק הזה אארח את הרב ליאור אלימלך, וביחד נדבר על נבואה שנמסרה בתורה שאומרת שכאשר עם ישראל יהיה בגלות, הוא יהיה נושא תמידי לדיון, ולא באור חיובי.