*חלק תשיעי*
למרות שאין סגנון רגשי ״טוב״ וסגנון רגשי ״רע״, הימצאות בקצוות של רצפי הסגנונות הרגשיים עשויה להוביל לבעיות שונות. נאוה ונועה מדברות על המשמעויות הקליניות והאבחוניות של תאוריית הסגנונות הרגשיים ועל ההשלכות של תאוריה זו לגבי טיפולים שמוצעים היום עבור הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות שונות.