בעשור האחרון סוריה נכנסה לסחרור בעקבות מלחמת האזרחים. ממדינה שפעם איימה על ישראל למדינה שלא מהווה איום יותר. האמנם?
אלוף משנה מירי אייזן תנתח את המצב אצל השכנה שלנו מצפון