כנס החינוך לדמוקרטיה וזכויות יסוד של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, אשר עסק ביסודות הדמוקרטיים של ישראל והחשיבות בשמירה עליהם.

בפרק הספיישל התארחו שר המשפטים והאוצר לשעבר דן מרידור, פרופ' גבריאלה שלו ופרופ' יניב רוזנאי.