צח שמעון מביא לכם שעה של שירי גאווה אז בואו להרים!