תכנית שרשרת – מרואיין שהופך למראיין שהופך למרואיין…
והפעם בתכנית – עברי לידר מארח את שלומי שבן