שעה של מוזיקה ישראלית עם רואי אלוף

אורחת מיוחדת: עדי אגאי