המלחמה בין רוסיה ואוקראינה הדגישה לנו את חשיבות האנרגיה בכלכלה העולמית. בפרק זה ד״ר עמית מור יפרט על חשיבות האנרגיה בשוק העולמי, המעבר בין נפט ודלקים לאנרגיות מתחדשות ועד כמה חשוב הגז הטבעי למדינת ישראל.