עולם המימון והתאגידים משתנה כנגד עינינו. פרופסור רובין יספר לך השינוי, הצרכים החדשים של תאגידים ותפקידם החברתי החדש