פודקאסט המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן
ד"ר חיים וייצמן משוחח עם פרופ' דן בן דוד על השפעת החינוך והדמוגרפיה על מצבנו הכלכלי, על עתידנו ועל יכולתנו להתקיים כמדינה מפותחת, והכל בעיצומה של המלחמה