פודקאסט המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן
על סקרי דעת קהל ועל חשיבותם הן לציבור והן למקבלי ההחלטות, האם הסקרים משפיעים על המדיניות? האם הם רק משקפים דעת קהל או גם מעצבים אותה? על כל אלה ועוד משוחח ד"ר חיים וייצמן עם פרופ' תמר הרמן