תכנית שרשרת – מרואיין שהופך למראיין שהופך למרואיין…
והפעם בתכנית – עמוס תמם מארח את צדי צרפתי