בשנים האחרונות הדור הצעיר של ערביי ישראל חווה פלסטיניזציה. חלומות על השתלבות בחברה מהצד הישראלי נגמרו באירועי ״שומרי חומות״. ד״ר רונית מרזן תסקור את מצבם של הדור הצעיר של ערביי ישראל, התהליכים וההשפעות החלות בהם ולמה הם שונים מהדורות הקודמים