השבוע – מהי הפציעה המטומטמת בתבל, מהו טעם ילדותה של רוני, מה אנחנו לא צריכים ללמוד מאמריקה, למה סם סמית׳ נלעג ואיזו עצה חמה יש לנו לסלבס במשבר?