ברביז, ניסוי האורז ומה הוא אומר, מהם גילטי פלז׳רס שגורמים לסיפוק ותרומות דם – לא מה שחשבתם