לא מסכימות בכלל על גלידה, מהו חוק יסוד האדם וחירותו ומרימות לו וגם – כמה פעמים שמענו את המושג מפיק מוזיקלי ולא בהכרח הבנו מה זה?