השבוע נתעסק בצעדות, עוברות ושוות, נשירות ויוזמות על מה אנחנו לא מסכימות, בכלל ואיך קים קיי היא החיים שלנו.