רוני מפתיעה את שי בהודעה מרעישה, מה חשוב יותר חמץ או בגץ, מה השינויים שהובילה האופנה הישראלית ונסכים שלא להסכים על אילת