השבוע בשוגר ספייס – צרת רבים חצי נחמה? שינוי הנרטיב האקלימי, מה זה פינקוושינג, מה צפוי בדוקאביב ומי הכלה הכי צ׳יל בסביבה?