השבוע אנחנו מדברות על הפרידה של שיקלוט, על שבירת מעגלים בדינמיקות משפחתיות, איך להתמודד מול פחדים בעזרת ידע ומה פשר הבחירה של נועה קירל?