בפרק זה נשמע מד"ר עדי קול, דיקנית דיקנאט הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן. נשמע על המגוון הרחב של שירותי התמיכה הניתנים על ידי משרד הדיקנאט, כדי להבטיח שהסטודנטים יוכלו להתמקד בחוויה האקדמית שלהם ולקבל סיוע באתגרים אישיים, חברתיים וכלכליים.