בשנים האחרונות אפשר לראות יותר ויותר טרנסג'נדרים ובעיקר טרנסג'נדריות בתרבות הפופולרית. האם זה תיקון עוול חברתי, סתם גימיק או סימון "וי" כדי להשקיט את המבקרים? האזינו.