לרובנו, בני המשפחות של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, המצב של יקירנו הוא גזרת גורל, לא בחרנו בו, הוא נכפה עלינו. אבל עם כל הכאב והמורכבות של ההתמודדות הזו, מסע החיים והתובנות הנובעות ממנו, אם הייתה לנו, היום, עם כל מה שאנחנו יודעים, האפשרות לבחור, היינו בוחרים בכך שוב? האם הורות מיוחדת שאינה הורות ביולוגית מאפשרת הסתכלות אחרת על המצב?
שירי מעיין היא יתומה מאם ומאב, אחות ל-2 אחים מאומצים עם תסמונת דאון, ובנוסף לילדיה שלה אימצה עוד ילדה עם תסמונת דאון. בפרק הפעם של "קשר אישי" אנחנו נדבר על הורות מיוחדת מתוך בחירה ועל התפקיד והמקום של אנשים עם צרכים מיוחדים בחיים של כולנו.