בפרק זה ר׳ מדור מלגות, גלית צבי, תספר לנו על מלגת ממדים ללימודים המיועדת ללוחמי ולוחמות צה״ל וכן לבני ובנות אוכלוסיות ייחודיות. מהו היקף המלגה, תנאי המלגה ועוד בפרק זה.