מה קורה כשהקריירה פותרת לנו כמה שאלות לגבי עצמנו – כשהזהות שלנו, היא בעצם השליחות המקצועית שלנו?

ומה קורה כשאנחנו מקבלים או ״יורשים״ את הקריירה שלנו מעצם זה שנולדנו.

אורח הפרק –
כבוד הקס אפרים לאווי