בפרק זה נארח את ארז שחר, ממקימי קרנות הצמיחה בארץ, מנהל מייסד של קרן ההון סיכון ״קומרה קפיטל״. הפרק יעסוק בסוגיות המרכזיות בקרנות הצמיחה: מהו ההיגיון הכלכלי בחלוקת קרנות הון הסיכון לפי שלבי השקעה? מה שונה בין קרנות צמיחה לבין קרנות בשלבים מוקדמים מבחינת תהליך בדיקת הנאותות, גודל הקרן ואורך החיים שלה? מה ייחודי במודל הכלכלי? ומה בכלל הערך המוסף שקרן יכולה לתת לסטארטאפ בוגר?