רונית היא היזמית והרוח החיה מאחורי "הבית של רונית" – בית לחיים ומרכז פעילות חברתי עבור אוכלוסייה בוגרת עם צרכים מיוחדים.  "הבית של רונית" החל כפרויקט וכחזון עבור הבת הפרטית שלה , הגר , וצמח להיות הרבה מעבר לכך. אנחנו נדבר בפרק על המשמעות של גיל 21 במסלול חייו של אדם עם צרכים מיוחדים ועל הרקע , ההחלטות והצעדים המעשיים שהפכו את "הבית של רונית" מחזון למציאות ומאפשרים לו להמשיך להתקיים ולפרוח.