שעה של מוזיקה ישראלית עם נועה פרג.

אורחים מיוחדים מיוחדת: יובל קצה ורועי ביתן