כשנולד ילד עם צרכים מיוחדים נוצרים כמה וכמה מעגלים של התמודדות. בפרקים הקודמים דברנו על אימהות , דברנו על להיות אחות של , ואני מנסה להביא כל פעם טעימה קטנה מהעולם שלי כאבא , אבא של בר.

הפעם נדבר על מעגל נוסף , המעגל השלישי אם תרצו – להיות סבתא של.