דוקטור גבריאלה ברזין וגיל מרקוביץ קוראות יחד בטקסט "הקדמה למסכת אבות" מאת הרמב"ם ומבררות מהי המידה האמצעית? המידה אליה יש לשאוף, אותה יש לזהות ולתרגל באופן שונה מאדם לאדם, המידה המבלבלת, שכדאי להכיר לקראת השנה החדשה. המידה האמצעית מלמדת אותנו, בין היתר, על מורכבות הנפש ועל הביטוי השגור בתרבות היהודית "לפנים משורת הדין".