במסגרת הכנס השנתי ה-20 של המכון למדיניות נגד טרור אירחנו את ראש מערך הסייבר הלאומי, יגאל אונא. דיברנו על איומי הסייבר המכוונים כלפי ישראל, מה הנזק שיכול לגרום אדם פרטי למדינות שלמות ומי המדינה המפתיעה שחתמה על הסכם שיתוף פעולה עם ישראל בתחום הסייבר?